Tilskuerpladser

Tilskuerpladser og tribuner

I idrætsanlæg, hvor der er fastmonterede publikumspladser, skal der iht. BR 08 indrettes et passende antal pladser egnet for kørestolsbrugere, hvilket er 1 % af det samlede antal pladser dog minimum to pladser. En fleksibel mulighed er, at almindelige pladser efter behov kan omdannes til pladser for kørestolsbrugere.

Tilskuerpladser til kørestolsbruger og deres ledsagere, foto: Allianz Arena/B. Ducke

Tilskuerpladser til kørestolsbruger og deres ledsagere, foto: Allianz Arena/B. Ducke

Ved indgangen bør forefindes en tydelig skiltning og markering af handicappladsernes placering. Publikumspladserne for kørestolsbrugere bør være fordelt blandt de øvrige tilskuerpladser, så man har mulighed for at sidde sammen med ledsager(e), og så man har mulighed for at vælge mellem forskellige områder. I anlæg med plads til mange tilskuere og med forskellige fløje, bør kørestolsbrugere, ligesom alle andre, have mulighed for at vælge forskellige pladser, både i jordniveau og længere oppe. Det betyder, at trapper suppleres af rampe og/eller elevatorer. Et vist antal af pladserne for kørestolsbrugere anbringes tæt på indgangen, garderober, handicaptoiletter, café og kiosk. Siddepladserne bør udformes med ryglæn, armlæn og god lændestøtte. Bruger man klapstole, bør de være lette at klappe op og ned. Mellemrum mellem stole/bænke og gulv skal være mindre end 5 mm, så stok og sko ikke kommer i klemme.

Pladserne til kørestolsbrugere bør anbringes uden for ganglinjer med tilstrækkelig plads til tilkørsel og manøvrering med kørestol. Rækværk og afspærringer bør ikke være i vejen for udsynet fra pladserne. De bør derfor placeres så lavt, at man kan se henover fra kørestolshøjde, eller alternativt være gennemsigtige. I områder med stående publikum kan man udføre nogle hævede pladser med adgang ved rampe, hvorfra kørestolsbrugere har udsigt.

Ud over pladser til kørestolsbrugere, kan man også indrette nogle særlige pladser med stole, som har ekstra plads og komfort og som f.eks. kan bruges af gangbesværede eller andre bevægelseshæmmede, som ikke bruger kørestol. Stole med plads til at man kan have en førerhund ved siden af, bør også forefindes.

I forbindelse med udendørs tribuner og siddepladser, bør et passende antal pladser – både til kørestol og almindelige sæder, være opvarmede og overdækkede.

Ved et passende antal pladser bør der være nedlagt teleslynge til brug for hørehæmmede. Læs mere om teleslyngeanlæg under Akustik og Lyd.

Trapper i forbindelse med publikumspladser bør udformes med lav stigning, med skridhæmmende belægning, være velbelyste og udstyret med håndlister. Trinforkanterne markeres med kontrastfarve. Læs mere om trapper under Fordelingsrum.

Krav og vejledninger

Bygningsreglement 2018, kap. 2 Adgangsforhold § 48.

Bygningsreglement 2018, Kap. 9 Bygningers indretning, Indretning af offentligt tilgængelige bygninger § 217 og § 218 (tekniske installationer, fx teleslynge) samt § 220 (plads til fx kørestol ved fast monterede stole).

Yderligere anbefalinger

 

Tilskuerpladser:

  

Supplerende anbefalinger

 
Udearealer for alle - sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø.
DS-håndbog 105, Dansk Standard, 2012. Af Ulla Kramer.