BASISVIDEN

Forskellige håndbøger giver information om krav, vejledninger og anbefalinger på tilgængelighedsområdet

Forskellige håndbøger giver information om krav, vejledninger og anbefalinger på tilgængelighedsområdet

Her kan du finde forskellig baggrundsinformaton om tilgængelighed - i forbindelse med idrætsaktiviteter og på et mere overordnet og generelt plan. Oversigten Regler og krav giver et oveblik over de gældende regler, vejledninger, anvisninger og standarder på tilgængelighedsområdet. En beskrivelse af handicapgrupperne forklarer de vigtigste behov der er til udformningen af det fysiske miljø i forhold til personer med funktionsnedsættelse.

I litteraturlisten kan du finde de bøger, publikationer og artikler der er blevet brugt i arbejdet med denne hjemmeside og som går i dybden med tilgængelighed i forbindelse med idrætsfaciliteter, almene tilgængelighedskrav eller specifikke brugergrupper.