PARKERING

Handicapparkeringspladser skal ligge tæt på indgangen

Handicapparkeringspladser skal ligge tæt på indgangen

Ved alle idrætsanlæg skal der etableres handicapparkeringspladser. Der skelnes mellem to typer handicapparkering – én til almindelige personbiler og én type til kassebiler eller minibusser. Pladserne skal være minimum 3,5 x 5 meter, dog 4,5 x 8 meter til kassebiler og minibusser. Parkeringspladser for personer med handicap placeres, så der er let og kortest mulig adgang til facilitetens indgangsparti. Hvor p-pladsen ikke ligger i umiddelbar nærhed af indgangen, bør etableres særlig p-plads for handicappede tæt ved indgangen. Her bør man også indarbejde plads til henstilling af andre køretøjer og hjælpemidler,såsom motordrevne scootere, el-kørestole og lignende.

Parkeringspladserne skal være afmærket og have en skridhæmmende, plan og fast belægning. Parkeringspladser bør om muligt være overdækkede med fri højde på min. 2,6 m af hensyn til evt. taglift på bilen. Der skal være niveaufri adgang fra parkeringsplads til gangarealer, dvs. maks. trinhøjde på 25 mm.

Krav og vejledninger


Bygningsreglement 2018, kap. 2 Adgangsforhold § 48.

Bygningsreglement 2018, kap. 20, Ubebyggede arealer § 399 og § 401.

Færdselsarealer for alle, Universelt design og tilgængelighed, 2017

Yderligere anbefalinger

 
Udearealer for alle - sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø.
DS-håndbog 105, Dansk Standard, 2012. Af Ulla Kramer.