Farver

Farver kan bruges til tydeliggørelse af vigtige funktioner, foto: Amager Strandpark

Farver kan bruges til tydeliggørelse af vigtige funktioner, foto: Amager Strandpark

Farver og kontraster

Farver og farvekontrast kan bruges som del af orienteringssystemet til markering af bestemte rum eller funktioner, for eksempel i skiltning og information og til markering af indgange, trapper, elevatorer, knapper og andre installationer. Forhindringer og faremomenter såsom søjler i gangarealer, trinforkanter og niveauspring, bør også markeres med kontrastfarve. Farver kan gøre bygningsdele som dørkarme, døre og fodlister mm. mere synlige, hvis der er en forskel i kontrast til væggenes farve.

Udover den signalmæssige værdi skal farvevalget selvfølgelig bidrage til et godt velbefindende og en behagelig rumoplevelse. Især for døve og hørehæmmede er de visuelle virkemidler af stor betydning, men også for svagsynede, hvor farvevalget kan være afgørende for orienteringen.

Bruges forskellige farver til markering skal farverne være lette at adskille fra hinanden – kontrastvirkningen skal være tydelig. Den samlede farveoplevelse påvirkes af lyset, det totale farvevalg i omgivelserne, overfladestrukturer, -mønstre og materialevalg. Farveforskellen mellem to farver er defineret af farvetone (farvekulør), farvemætning og farvelyshed. Tydeligst farveforskel opnås, når der er forskel i både farvetonen og farvemætningsgrad og/eller farvelysheden. Det er for eksempel lettere at se forskel mellem to lysheder indenfor samme farve (lyseblå og mørk blå) end mellem to helt forskellige farvetoner, der dog har samme grad af farvemæthed og lyshed. Farvekontrast er dermed ikke det samme som farveforskel.

Farvekontrast som virkemiddel i gulvfladen

Farvekontrast som virkemiddel i gulvfladen

Stærke farver bør man bruge målrettet - for eksempel til at markere vigtige funktioner eller til faresignaler. Gul er eksempelvis en oplagt signalfarve, da øjet er følsomt overfor mættet gul. Man bør også undgå sammensætningen af rød/grøn og gul/blå til vigtige markeringer, af hensyn til personer der er farveblinde.

Den anbefalede kontrast i forhold til væg- og gulvfarver, målt som forskel i lysrefleksionsværdi (LRV) efter NCS-skalaen (NCS står for Natural Color System, se link i højre spalte). Det betyder at dørkarme, døre og fodlister bør have min. 30 forskel i LRV (ca. 0,4 forskel i lyshed) og at farezoner, f.eks. trinforkanter har min. 60 forskel i LRV (ca. 0,75 forskel i lyshed). Udover målrettet markering af bygningsdele og inventar, kan man bruge en farvekode som del af et overordnet ledesystem i en bygning eller et anlæg.

Således kan man i en etage for eksempel gennemgående gør brug af en farve og på en anden etage bruge en anden farve. Dette kan lette orienteringen for mange – især ved store anlæg.


Krav og vejledninger

Bygningsreglement 2018, kap. 2 Adgangsforhold, Adgangsforhold frem til bygningen § 49, Adgangsforhold ved bygningen § 51, Fælles adgangsveje i bygningen § 55 og § 56.

Yderligere anbefalinger

 

Farver og kontraster:

   
Tilgængelighed for blinde og svagsynede, TIBS
En vejledning om adgang til omgivelserne. Dansk Blindesamfund, 2014. 
Vejledningen ligger på Dansk Blindesamfunds hjemmeside: Tilgængelighed for blinde og svagsynede - Vejledning.

Udearealer for alle - sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø.
DS-håndbog 105, Dansk Standard, 2012. Af Ulla Kramer.

Links

NCS - Natural Color System