Information

God tilgængelighed handler udover selve den fysiske tilgængelighed også om at formidle informationer om faciliteter på forskellige måder som passer til forskellige behov. For at både syns - og hørehandicappede kan få de nødvendige informationer, bør de for eksempel være tilgængelige både visuelt og auditivt.

Digital informationsskærm

En digital informationsskærm med aktuelle informationer om idrætsanlægget tilbud og faciliteter kan i modsætning til et skilt aktualiseres og ændres let.

Det kan for eksempel være en større skærm, der kan vise skiftende etageplaner med tilgængelige adgangsveje og placering af handicaptoiletter samt andre vigtige informationer, eller som en computer man selv kan betjene – evt. med internet- adgang, f.eks. som del af en internet-café.

Ved brug af digitale skærme bør man sikre sig, at synshandicappede brugere har mulighed for at få informationerne på anden vis end visuelt – en funktion, der gør det muligt at få læst informationerne op, er en mulighed. Computeren bør derfor være forsynet med skærmlæser, talesyntese og forstørrelsesprogram af hensyn til synshandicappede.

PC til informationsbrug bør placeres og udformes så alle kan komme til, foto: Palle Skov

PC til informationsbrug bør placeres og udformes så alle kan komme til, foto: Palle Skov

Skærmene skal placeres i en højde så både siddende og stående kan se. Standere med computer til individuel betjening bør monteres så kørestolsbrugere kan bruge dem. En montering, hvor skærm og tastatur er justérbar i højden, gør det muligt at tilpasse den til forskellige behov. Bordet, hvorpå tastatur og pc er monteret, skal placeres, så kørestole kan komme tæt på, (fri højde på 0,7 meter under bordet, en bredde på ca. 0,8 m og en fri dybde på ca. 0,5 m). Bruges en stander, skal den også udformes, så man kan komme tæt nok på med en kørestol eller som svagsynet. For en kørestolsbruger er betjeningshøjden ca. 0,9-1,2 m, og der skal være et friareal på min. 1,3 x 1,3 m foran installationen.

Hjemmeside

Det kan være en god idé for idrætsanlæg og klubber at oprette en tilgængelig hjemmeside, hvor man kan finde de nødvendige oplysninger om anlæggets faciliteter – således har man på forhånd mulighed for at planlægge sit besøg på stedet. Samtidig kan siden fungere som kommunikationsplatform for klubber og foreninger, hvor info om aktiviteter og events kan formidles ud til alle.

Trykt infomateriale giver mulighed for hurtig information på stedet eller hjemmefra

Trykt infomateriale giver mulighed for hurtig information på stedet eller hjemmefra

For at syns - og hørehæmmede kan bruge hjemmesiden, er der forskellige krav til navigation, størrelser, farver og mulighed for skærmlæsning og oplæsning, der skal opfyldes. Læs mere om disse krav under de nævnte henvisninger og links i højre spalte.

Foldere og brochurer

En folder eller brochure kan for eksempel indeholde informationer om anlæggets faciliteter og/eller en oversigtsplan over anlægget med symboler og vejvisninger. Synshæmmedes behov i denne forbindelse er ret forskellige. Nogle bruger optiske hjælpemidler, andre kan læse stor skrift. En udgave i stor skrift kan derfor være en god idé. Grafik og tekst skal være tydelig; tekstspalter må ikke sidde for tæt sammen, og man bør undgå tekst direkte oven på illustrationer og billeder – kontrasten bør være tydelig, dvs. sort eller meget mørk tekst på hvid eller meget lys baggrund. Papiret bør være mat og ikke reflekterende.


Krav og vejledninger

Bygningsreglement 2018, kap. 2 Adgangsforhold § 48, Information § 62.

Bygningsreglement 2018, kap. 6, Brugerbetjente anlæg § 159 og 160.

Bygningsreglement 2018, Kap. 9 Bygningers indretning, Indretning af offentligt tilgængelige bygninger § 217 og § 218 (tekniske installationer, fx teleslynge).

Yderligere anbefalinger

 

Digitale skærme:

 

Supplerende anbefalinger

Vejledningen Handicaptilgængelig udformning af brugerbetjente anlæg, er udført for Erhvervs- og Byggestyrelsen og IT- og Telestyrelsen af Dansk Center for Tilgængelighed og opdateret af Statens Byggeforskningsinstitut.
Læs mere her: Handicaptilgængelig udformning af brugerbetjente anlæg

Tilgængelighed for blinde og svagsynede, TIBS
En vejledning om adgang til omgivelserne. Dansk Blindesamfund, 2014. 
Vejledningen ligger på Dansk Blindesamfunds hjemmeside:Tilgængelighed for blinde og svagsynede - Vejledning
 

Hjemmesider:

 

Krav og vejledninger

I Danmark er WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) forankret i loven om tilgængelighed af offentlige websteder og apps. Se mere på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside: Afsnittet Tilgængelighed.
 

Supplerende anbefalinger

På IT - og Telestyrelsens hjemmeside Adgang for alle kan man hente og installere et gratis program, der gør det muligt at få en markér - og kopierbar tekst læst højt.

Dansk Blindesamfunds hjemmeside, vejledningen TIBS, afsnit. 5 Tilgængelighed kan man finde flere oplysninger om tilgængelig udformning af information og kommunikation, herunder blandt andet finde gode råd om udformning af hjemmesider.