Materialer, belægninger og ledelinjer

Væg- og loftsbeklædning bør sikre god akustik og gode visuelle forhold

Væg- og loftsbeklædning bør sikre god akustik og gode visuelle forhold

Valg af materialer

Materialer og belægninger– både i forbindelse med udendørs belægninger, samt indendørs gulve, vægge og lofter - bør udover at passe til den givne funktion sikre tilgængeligheden for alle brugere. For bevægehandicappede betyder det for eksempel, at gulvet skal være jævnt, fast, skridhæmmende og egnet til brug af kørestol.

Desuden anvendes belægningsskift, farvemarkeringer og taktile ledelinjer til at lette orienteringen for synshæmmede. Materialernes akustiske egenskaber bør der også tages hensyn til - både af hensyn til syns - og hørehandicappedes mulighed for orientering via lyd. Læs mere under Akustik og Lyd.

Desuden bør man af hensyn til allergikere undgå materialer, der kan udløse allergi.

Orientering via materiale-, belægningsskift og ledelinjer

Både indendørs og udendørs kan en velovervejet brug af materialer styrke orienteringen. Materiale-, belægningsskift og ledelinjer kan vise vej til bestemte funktioner, afgrænse gangarealer og skabe opmærksomhedsfelter ved eksempelvis retningsskift eller forhindring. En ledelinje er en sammenhængende linje, som pga. kontrast til omgivelsernes materiale og farve, kan ses af svagtsynede og mærkes af blinde.

Ledelinjer er et felt i udvikling - der bliver løbende designet nye typer, som skal styrke synshandicappedes mulighed for orientering, foto: SBI

Ledelinjer er et felt i udvikling - der bliver løbende designet nye typer, som skal styrke synshandicappedes mulighed for orientering, foto: SBI

Generelt skal udendørs ledelinjer være mere markante end indendørs ledelinjer, da den omgivende belægning udenfor er grovere og har større fuger end indendørs belægninger. Desuden er der udendørs flere forstyrrende faktorer som vejr, trafik mm.

Ledelinjer bør anvendes målrettet og sparsomt, da markeringsværdien ellers falder bort.

Ledelinjer nedfældet i belægning er især hensigtsmæssigt i forbindelse med åbne områder hvor der er ikke er naturlige ledelinjer (f.eks. en væg, mur eller græskant), som kan følges.

Krav og vejledninger

Bygningsreglement 2018, kap. 2 Adgangsforhold, Adgangsforhold frem til bygningen § 49, Adgangsforhold ved bygningen § 51, Fælles adgangsveje i bygningen § 55 og § 56.

Yderligere anbefalinger

 

Materialer, belægninger og ledelinjer:

 

Supplerende anbefalinger

Tilgængelighed for blinde og svagsynede, TIBS
En vejledning om adgang til omgivelserne. Dansk Blindesamfund, 2014. 
Vejledningen ligger på Dansk Blindesamfunds hjemmeside: Tilgængelighed for blinde og svagsynede - Vejledning.

Udearealer for alle - sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø.
DS-håndbog 105, Dansk Standard, 2012. Af Ulla Kramer.

Udearealer for alle - eksempelsamling, DS-håndbog 105.2, Dansk Standard, 2015.