Akustik og lyd

Beklædning på væggene kan sikre god akustik

Beklædning på væggene kan sikre god akustik

Akustik og lyd

Lyd er en god informationskilde - især for blinde – men den kan, hvis lydbilledet er forstyrrende, også være en forvirrende faktor. Med henblik på at sikre bedst mulige forhold for personer der er hørehæmmede, bør man også tænke på at denne gruppe ligeledes har behov for en akustik, der er så god som muligt.

Valg af materialer (gulv- og vægbeklædning), rumstørrelse og form bør derfor bidrage til en hensigsmæssig akustik i anlægget – både i selve idrætsrummene, men selvfølgelig også i alle andre dele af anlægget, man opholder sig i som udøver eller ansat.

Lyddæmpende vægmateriale. Foto: Rune Johansen

Lyddæmpende vægmateriale. Foto: Rune Johansen

Lokaler skal være tilstrækkeligt lydisolerede, så forstyrrende lyde fra f.eks. nabolokaler kan udelukkes. Det er desuden vigtigt at sørge for, at installationer som ventilationsanlæg ikke udgør en irriterende faktor.

Et eksempel på akustikkens vigtighed for idrætsudøverne er goalball, som spilles af blinde og svagsynede. Spillerne har sorte masker over øjnene og orienterer sig derfor i meget høj grad efter lydbilledet i rummet. I f.eks. boldhaller, hvor der sker flere aktiviteter på en gang, er de akustiske forhold også meget vigtige. Her kan lydisolerende skillevægge være en god løsning. Læs mere under boldhal. Bruges musik i forbindelse med en aktivitet, bør man også sørge for, at akustikken er god i forhold til lydfordelingen i rummet.

Krav og behov er forskellige – man bør derfor afklare, hvad rummet skal bruges til eller mest optimalt - tilbyde rum med forskellige akustiske egenskaber.

Lydelementer som orienteringshjælp
Lyd kan også bruges som orienteringsværktøj til at tydeliggøre bestemte funktioner eller bygningsdele. Forskellige materialer har en forskellig klang, når man går på dem, imellem dem eller rører ved dem. Overgange mellem belægninger og beklædninger kan derfor være med til at styrke orienteringen. Desuden kan man målrettet placere elementer, som vandspil/fontæner og lignende – for eksempel foran en bygning til at markere indgangen. Man kan også sætte højtalere op, som spreder en bestemt lyd (f.eks. fuglefløjt eller musik), som man kan orientere sig efter.

Opsætning af højtalere i idrætsanlægget hjælper med orienteringen for mange.

Opsætning af højtalere i idrætsanlægget hjælper med orienteringen for mange.

Teleslynge
Teleslynger er en stor hjælp for personer der bruger høreapparater, og man bør etablere teleslynge, hvor der er mikrofonanlæg. Et teleslyngeanlæg frasorterer al støj fra omgivelserne og sender lyden trådløst fra f.eks. en mikrofon direkte ind i brugernes høreapparat.

Det er et krav at installere teleslynge eller lignende systemer på sammen niveau i forsamlingslokaler, herunder i rum, der er indrettet til fælles aktiviteter (koncerter, foredrag og anden underholdning).

Der bør være tydelig information om, hvor der er sat teleslynge-system op.

Krav og vejledninger

Bygningsreglement 2018, kap. 2 Adgangsforhold § 48.

Bygningsreglement 2018, Kap. 9 Bygningers indretning, Indretning af offentligt tilgængelige bygninger § 217 og § 218 (tekniske installationer, fx teleslynge).

Bygningsreglement 2018, Kap. 17 Lydforhold, Andre bygninger end boliger § 374, § 375 og 376.

Yderligere anbefalinger

 

Akustik og lyd:


Arbejdstilsynet har desuden krav til lydforhold i forhold til arbejdspladser. Find mere information om gældende regler på området på Arbejdstilsynets hjemmeside

 

Yderligere anbefalinger

DS/EN 60118-4:2015, Elektroakustik - Høreapparater - Del 4: Teleslyngesystemer til høreapparater - Tekniske krav.

Tilgængelighed for blinde og svagsynede, TIBS
En vejledning om adgang til omgivelserne. Dansk Blindesamfund, 2014. 
Vejledningen ligger på Dansk Blindesamfunds hjemmeside: Tilgængelighed for blinde og svagsynede - Vejledning.

Udearealer for alle - sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø.
DS-håndbog 105, Dansk Standard, 2012. Af Ulla Kramer.

Lokale- og Anlægsfonden har udarbejdet folderen Akustik og lyd der bevæger - god tone i idræt og kultur som omhandler emner som akustik, lydisolation og lydanlæg i forhold til idræts- og kulturbyggeri. Folderen beskriver praksis og de væsentligste regler og krav på området. Læs folderen Akustik og lyd der bevæger - god tone i idræt og kultur.

Høreforeningen har udgivet folderen: Teleslynger - tilgængelighed for høreapparatbrugere, som kan bestilles på Høreforeningens hjemmeside. Folderen henvender sig til bygherrer og informerer om fordele ved teleslynger, samt reglerne på området.