OM SIDEN

Hvem står bag

Idrætrum for alle er udviklet på initiativ af Handicapidrættens Videnscenter og Lokale- og Anlægsfonden. Arkitekt Anne Wagner fra Center for Idræt og Arkitektur har stået for indsamling og bearbejdning af materialet og bidraget til udvikling af hjemmesiden. Dansk Handicap Idræts-Forbund og Statens Byggeforskningsinstitut har bistået med faglig gennemgang af centrale dele af teksterne.

Finansiering

Hjemmesiden er finansieret gennem tilskud fra Kulturministeriets tips- og lottomidler, fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, samt gennem tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden.

Daglig drift

Handicapidrættens Videnscenter er ansvarlig for den løbende opdatering af hjemmesiden. Spørgsmål, forslag og kommentarer er velkomne og rettes til Handicapidrættens Videnscenter, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup eller på mail: post@handivid.dk.

Bidragsydere

En særlig tak skal lyde til de frivillige idrætsudøvere, ledere og trænere, der har bidraget med deres viden og erfaring inden for hver deres område:
Jørgen Ellekjær, formand for Næstved Svømmeklub
Sanne Skov, elitesvømmer
Lotte Madsen, Holte Roklub
Annette Bredmose, Holte Roklub
Bo Bojsen, kajakroer
Lisa Schlage, lærer på Egmont Højskolen
Poul Erik Fink, lærer på Egmont Højskolen
Morten Hammershøi, formand for Dansk Handicap Idræts-Forbund's (DHIF) goalballudvalg
Erhard Frederiksen, økonomiansvarlig i DHIF's Elhockeyudvalg
Lone Overbye, eliteskytte Alex Jørgensen, træner i Blinde og Svagsynedes Idrætsklub (BSI)
Peter Frisk, Næstved Skytteklub
Torben Koue, tidl. atletiktræner
Marianne Maibøll, eliteatletikudøver
Mansoor Siddiqi, eliteatletikudøver
Jens Kryger Nielsen, formand for DHIF's rideudvalg
Jeanet Mikkelsen, ridefysioterapeut
Søren Pilemann, formand for Trollemose Rideklub
Lise Jarnbye, fysioterapeut i Polio- Trafik- og Ulykkesskadede (PTU)
Karsten Sørensen, Club manager, Horsens Golfklub
Bjarne Skovgaard, golfspiller, Horsens Golfklub
Finn Hundsholt Larsen, Sønderborg Yacht Klub
Steen Wintlev Jensen, Dansk Sejlunion
Jens Als Andersen, elitesejler
Lisbet Pals Svendsen, formand for Allerød Tennis Klub
Søren Lillesø, spiller mm. Allerød Tennis Klub
Desuden en stor tak til arkitektfirmaer, idrætsklubber og andre institutioner, der har bidraget med billedmateriale, viden, skriftligt material mm.