TENNISANLÆG

DM i kørestolstennis, foto: Allerød tennisklub

tennDM i kørestolstennis, foto: Allerød tennisklub

Tennis spilles fortrinsvis på udendørsbaner, men især i vinterhalvåret bruges også indendørs tennisbaner. Kørestolstennis bliver mere og mere populær i Danmark, og ved at tage hensyn til tilgængeligheden i planlægningen og byggeriet af både selve banerne og de sekundære faciliteter, kan man skabe plads til, at personer med funktionsnedsættelse kan deltage i tennisspillet.

Vigtige punkter ved indretning af tennisanlæg

  • Det samlede tennisanlæg skal bindes sammen af tilgængelige stier og veje.
  • Baner til kørestolstennis bør placeres tæt på handicapparkeringsplads og klubhus.
  • Et passende antal baner udføres med hardcourt-belægning, som er egnet til kørestolsbrug.
  • Klubhusets faciliteter – omklædning, bad og toilet, køkken, ophold mv. indrettes hensigtsmæssig i forhold til brugere med funktionsnedsættelse.
Niveaufri adgang mellem baner og klubhus er vigtig, foto: Allerød tennisklub

Niveaufri adgang mellem baner og klubhus er vigtig, foto: Allerød tennisklub

Planløsning

Det samlede anlæg bør fremstå tilgængeligt og være bundet godt sammen med et niveaufrit sti- og vejsystem. Læs mere i Adgangsveje og –stier i Mellemzoner. Banerne til kørestolsbrug bør placeres tæt på klubhuset, så man har nem adgang til toilet og opholdsrum. Er dette ikke muligt, og er baner, der bruges til kørestolstennis, placeret længere væk fra klubhuset, bør man overveje opsætning af ekstra handicaptoilet ved disse baner. Handicap-parkeringspladser bør placeres, så der er let adgang herfra til både baner og klubhus.

Banerne

Udendørs tennisbaner er enten grusbaner eller hardcourt-baner. Sidstnævnte er mest brugbare for spillere i kørestol. Grusbaner kan kun bruges til kørestolstennis, når de er helt tørre og faste. Det anbefales derfor, at man etablerer et passende antal hardcourt-baner, hvis kørestolsbrugere skal kunne spille på banerne.

Kørestolstennis spilles fortrinsvis på hardcourt-bane, foto: Allerød tennisklub

Kørestolstennis spilles fortrinsvis på hardcourt-bane, foto: Allerød tennisklub

Til kørestolstennis bruges samme banemål som ved almindelig tennis – reglerne er dog tilpassede på forskellige områder.

Passager mellem banerne og eventuelle døre og porte ind til dem skal være brede nok til, at man kan passere uden problemer i en kørestol. I den forbindelse skal man huske, at tennisstole ligesom flere andre sportskørestole er bredere (op til ca. 0,95 m) end almindelige hverdagskørestole. Passager skal også friholdes for fritstående inventar som spærrer vejen for kørestolsbrugeren. Overgange mellem og til baner skal udføres niveaufrie (eller med rampe).

I tilkytning til hardcourtbanerne anbefales det at opsætte et depot/hus til opbevaring af tenniskørestolene, når de ikke er i brug. Det er også en god idé at indrette et læskur, især hvis banerne ikke ligger helt op til klubhuset. Således har man mulighed for at søge læ og også stille sin almindelig kørestol og andre ting et tørt sted, hvis vejret slår om. Her vil det også være oplagt med et ekstra handicaptoilet, hvis banen ligger et stykke fra klubhuset.

Bænke placeret op til banerne kan være en hjælp for mange i forhold til at gøre sig klar til spillet og skifte kørestol, give mulighed for et hvil eller til tilskuere/hjælpere. Belysningen på banen skal være god og jævn og følge de gældende krav til sportsbelysning. Desuden bør farve- og materialevalget på banen danne en god baggrund for boldenes farve, så man ved synsnedsættelse har mulighed for at orientere sig efter kontrasten. Desuden bør adgangsveje og stier mellem baner og klubhus belyses godt. Læs mere i Adgangsveje og -stier i Mellemzoner.

Klubhus

Klubhuset skal som helhed indrettes, så alle kan komme rundt og bruge faciliteterne. Toilet-, omklædnings - og badefaciliteter skal være indrettet tilgængeligt. Foregår der turneringer i kørestolstennis i klubben, bør man tænke på, at der kan være pres på faciliteterne og evt. indrette flere handicapvenlige toilet- og baderum. Læs mere om indretning af Toiletter og Omklædning i Mellemzoner. Opholdsrum indrettes også tilgængeligt. Læs mere under Opholdsrum i Mellemzoner.

Tennisklubber har ofte også udearealer eller en terrasse tilknyttet, som er en god måde at skabe sammenhæng til aktiviteterne på banerne samt stimulere det sociale liv i klubben. Adgang til de udendørs opholdsarealer udformes niveaufrit, så alle har mulighed for at opholde sig her.

Ofte har klubhuset et køkken eller et tekøkken. Disse bør også indrettes, så personer med funktionsnedsættelse kan bruge dem. Læs mere under Arbejdsrum i Mellemzoner.

Ud over de praktiske rum og funktioner er klubhuset i stor grad et socialt samlingspunkt, så også derfor er det vigtigt at tænke alle bygningens enheder med i forhold til tilgængelighed.

Tilskuerpladser

Især store anlæg, der bruges til turneringer, har deciderede tilskuertribuner tilknyttet. Tribunesystemet bør vælges, så også kørestolsbrugere har flere muligheder for at sidde. Læs mere om indretning af tilskuerfaciliteter i Opholdsrum i Mellemzoner.

Reserveringssystemer

Der bruges ofte forskellige former for reservationssystemer på tennisanlæg. Det er vigtigt at sørge for, at synshæmmede og hørehæmmede har mulighed for at reservere tid, lige meget om det er et internetbaseret bookingsystem eller en anden registreringsform. Bookingsystemer, lige meget om de er af manuel eller elektronisk karakter, bør placeres således, at alle kan betjene dem. Læs mere i Information i Mellemzoner.

tewKenneth Kammersgaard spiller på indendørs bane, foto: Brian Rasmussen

Indendørs tennisbaner

Indendørs tennisanlæg bør have samme tilgængelighed som udendørs. Både i forhold til banerne og til de sekundære områder (omklædning, ophold mv.) som beskrives i Mellemzoner. De områder, hvor man som idrætsudøver færdes med sportskørestole (for eksempel ved depot) bør være udstyret med tilstrækkeligt brede døre (ca. 1,1 m). Belægningerne på indendørs tennisbaner er typiske en form for plastbelægning. Belægningen bør være egnet til kørestolsbrug. Belysning og farvevalg bør styrke orienteringen på banen. Opsætning af bænke er også en god idé ved indendørs baner.

Tennisanlægget som arbejdsplads

Er der taget hensyn til tilgængeligheden i alle anlæggets dele, kan arbejdsopgaver såsom pleje og rengøring også varetages af personer med funktionsnedsættelse. I forbindelse med officialfunktioner bør man også tage hensyn til, at disse personer kan have en funktionsnedsættelse. Har anlægget særskilte omklædningsfaciliteter til dommere, officials og trænere, bør disse også indrettes tilgængeligt. I forbindelse med faciliteterne ved banen kan eksempelvis dommertårnet være en udfordring, som man bør løse på en anden måde, såfremt eksempelvis en kørestolbruger er dommer.

Læs mere under Arbejdsrum i Mellemzoner.

Links

DHIF's hjemmeside – Kørestolstennis

Dansk Tennisforbund

International Tennis Federation  - Wheelchair tennis

Læs en række inspirationsartikler fra The Lawn Tennis Associations National Tennis Centre i London her.