Bueskydning

Bueskydning kan dyrkes af alle, foto: Preben B. Søborg

Bueskydning kan dyrkes af alle, foto: Preben B. Søborg

Bueskydning kan dyrkes af så godt som alle – uanset funktionsnedsættelse. Man kan eksempelvis skyde fra kørestol eller fra stol, og der findes forskellige hjælpemidler til bueskytter med nedsat funktion. Dog kræver bueskydning en vis mængde armkræfter, for at man kan styre buen. Mange skytter med funktionsnedsættelse konkurrerer på lige fod med raske skytter og er med i almindelige idrætsforeninger. 

Bueskydning foregår udendørs men kan også dyrkes indendørs i vinterhalvåret. Bueskydning foregår udendørs på 90 meter bane, hvor skydeafstanden varieres fra 90 til 30 meter. Herudover har man feltskydning, hvor der skydes mod mindre skiver eller dyrefigurer placeret i kuperet terræn. Indendørs skydes der på 18 og 25 meter.

Skydeskive på holder/vogn, foto: BiDela van, Erik og Bjarne Laursen

Skydeskive på holder/vogn, foto: BiDela van, Erik og Bjarne Laursen

Afgørende for, om bueskytter med nedsat funktion kan deltage, er standpladsen, man skyder ud fra. Man regner normalt med en standplads på min. 0,8 i bredden per skytte. Man bør dog beregne mere plads til kørestolsbrugere, da de for det meste sidder med siden til, når de skyder, og derfor kræver det en bredde på ca. 120 cm. for almindelige kørestole. Desuden skal der være plads til en kikkert på standen, som man bruger til at registrere resultatet på skydeskiven (uden at skulle køre derhen), samt plads til evt. hjælper. Derfor bør der være mulighed for at indrette pladserne, så de passer til de individuelle behov, forskellige skytter har.

Banen bør være et plant areal. Oftest skydes på græsarealer, såsom fodboldbaner og lignende. Dette er ikke særlig fremkommeligt for kørestolsbruger, så man kan på området ved standpladsen evt. udlægge fliser eller andet fast underlag, som gør det lettere at bevæge sig med kørestol. Niveauforskellen mellem skydepladsen og målpladsen bør ikke overstige +- 0,5 meter.

Der en del udstyr som skal sættes op og transporteres rundt i forbindelse med bueskydning – udstyret står for det meste ikke fremme, men skal sættes op ved træning eller konkurrence. Der findes fx specialfremstillede trækvogne til at transportere skiverne på en nem måde, så man ikke skal bære det tunge udstyr. Der er derfor behov for opbevaringplads til disse hjælpemidler, når de ikke anvendes.