GYMNASTIK- OG DANSESAL

Danse- og gymnastikaktiviteter er for alle. Her et billede fra Special Olympics. Foto: Brian Rasmussen

Danse- og gymnastikaktiviteter er for alle. Her et billede fra Special Olympics. Foto: Brian Rasmussen

I følgende afsnit beskrives nogle af de faktorer, der er vigtige i forhold til at styrke tilgængeligheden i gymnastik- og dansesale. Ofte foregår gymnastik og dans i samme type sal/hal eller i en form for multihal eller bevægelseshus. Nogle behov er forskellige - redskabsgymnastik har eksempelvis nogle krav til opstilling af redskaber og indretning med ribber osv., mens danseaktiviteterne (og f.eks. yoga og meditation) ikke har behov for særlig meget fast udstyr. For begge former for aktivitet gælder dog, at tilgængelighedskravene i forhold til emner som gulv, akustik, belysning og opbevaring er ens. Læs evt. også afsnittet om boldhal.

Vigtige hensyn ved indretning af gymnastiksal og dansesal

  • Akustik og lydudstyr bør sikre gode forhold for alle – ikke mindst personer med syns- og hørehandicap.
  • Gulvbelægningen bør være egnet til kørestolsaktiviteter.
  • Tilstrækkelig depotplads tæt på salen til handicapaktiviteternes udstyr bør indarbejdes.
  • Belysningen bør sikre, at man ikke får forstyrrende reflekser og bør kunne reguleres efter behov.

Planløsning

Dansesal og gymnastiksal kan være to særskilte rum, men kan i nogle tilfælde også samles i en multisal. I forhold til tilgængeligheden er det vigtigt, at der er god forbindelse til omklædning og toiletforhold samt generelt gode adgangsforhold. Læs mere i Adgangsveje og Stier og i Fordelingsrum i Mellemzoner. Er gymnastik-/dansesalen en del af et større halkompleks, kan den placeres i direkte tilknytning til en større (bold)hal og dermed også bruges til mindre gruppeaktiviteter, opvarmning eller endda som rum til lift eller lignende støttefunktioner.

Kørestolsdans kræver gode lyd, lys og gulvforhold. Foto: Preben B. Rasmussen

Kørestolsdans kræver gode lyd, lys og gulvforhold. Foto: Preben B. Rasmussen

Akustik

Akustikken er vigtig - især i forbindelse med aktiviteter som dans, aerobic eller gymnastik til musik. Især af hensyn til syns- og hørehandicappede bør akustikken være tydelig for at styrke orienteringen via lyd.

Lydudstyr

Ved placering af tekniske anlæg i salen, som f.eks. musikanlæg, er det vigtig at overveje placeringen. Anlægget bør så vidt muligt sidde i en højde, så også kørestolsbrugere og børn kan nå det og have et overblik over funktionerne. Et mobilt musikanlæg, som instruktøren (og udøverne) kan flytte rundt på efter behov, kan være en fordel i modsætning til et stationært anlæg. Læs mere om Akustik og Installationer i Mellemzoner.

Gulvbelægning

Der findes flere muligheder for gulvbelægning. En form for sportsparket/trægulv (eller en belægning med samme egenskaber) er ofte det bedste valg. Trægulv, der er fjedrende, er bedst til gymnastik, da betongulve er hårde at hoppe og løbe på. Foregår der aktiviteter for kørestolsbrugere i salen som for eksempel kørestolsdans, er parket også bedre end eksempelvis en gummibelægning, som giver for meget friktion. Man bør undgå forstyrrende reflekser i gulvet, dvs. man bør undgå en meget blank overfladebehandling.

Parketbelægning i dansesalen på Institut for Idræt, Københavns Universitet

Parketbelægning i dansesalen på Institut for Idræt, Københavns Universitet


Remedier og opbevaring

I forbindelse med gymnastik- og dansesale er det en god idé at overveje behov for opbevaringsplads til måtter, tæpper, bolde, rullebrædder, faldskærme, pilatesbolde og lignende udstyr. Bruges specielle redskaber i forbindelse med handicapidrættens aktiviteter, bør der indarbejdes nok plads til dem i depotrummet et særskilt sted.

Det anbefales, at udstyr opbevares tæt på salen, så de er lige til at tage frem, når man har brug for dem. Nogle af siderne i salen kan for eksempel være udformet som depot integreret i en siddeplads/bænk – således har man en depotmulighed helt tæt på. Læs mere om forskellige muligheder for opbevaring under Opbevaring i Mellemzoner.

Nogle af siderne i dansesalen kan med fordel være udformmet som depot og siddeplads/bænk

Nogle af siderne i dansesalen kan med fordel være udformmet som depot og siddeplads/bænk


Belysning og dagslys/vinduer

Lyset i salen må ikke være forstyrrende og skal gerne kunne tilpasses individuelle behov. Det er derfor en god idé at arbejde med forskellige lyskilder inden for dags- og kunstlys. En løsning med afskærmningsmulighed kan være nyttig, både for at undgå gener fra stærkt lys og for at undgå hårde skygger. Samtidig har man mulighed for at undgå forstyrrende blikke og lukke helt af udadtil, hvis dette skulle være nødvendigt. Afskærmningen kan udføres af et translucent materiale eller en form for forhæng/gardin eller en integreret afskærmning som del af facaden. Læs mere om dags- og kunstlys under Lys i Mellemzoner.

Spejle

Både i gymnastik- og dansesale kan det være en god idé med en spejlvæg. Det kan styrke kropsbevidstheden for personer med bevægehandicap, hvis de kan se sig selv i spejlet samtidig med, de udfører øvelserne. Dog er behovene forskellige – nogle synes tværtimod, det er ubehageligt, og derfor er det godt, hvis man kan afskærme spejlene med forhæng eller lignende.

At arbejde i en gymnastik- eller dansesal

Man bør sikre gode arbejdsforhold for trænere og instruktører som underviser i salen. Faktorer som beskrevet ovenfor – hensigtsmæssigt teknisk udstyr, god akustik og indeklima mv. er med til at sikre en behagelig arbejdsplads. Af hensyn til både undervisere men også rengøringspersonale, bør sal og depotrum indrettes overskuelige, så man kan komme til. Læs mere i Arbejdsrum i Mellemzoner.

Gymnastik- og dansesal kan også bruges til yoga, udspændning eller meditation

Gymnastik- og dansesal kan også bruges til yoga, udspændning eller meditation

Yderligere anbefalinger

 

Links

 
 
 
Inspiration
Laban Contemporay Dance Centre er et interessant eksempel på tilgængelig arkitektur inden for dansefaciliteter. Læs mere om centret under Indezoner i Inspiration og på dansecentrets egen hjemmeside.