SKØJTE- OG CURLINGHAL

Kørestolscurling, foto: Martin Naucler

Kørestolscurling, foto: Martin Naucler

I handicapidrættens regi dyrkes blandt andet kælkhockey, kunstskøjteløb og kørestolscurling i skøjtehaller eller specielle curlinghaller. Det gælder i disse anlæg om at sikre et samlet tilgængeligt forløb fra indgang, omklædning og opholdsområderne og ud på isen. Læs mere om indretning af Indgangsområde, Omklædning, Toiletter og
Opholdsrum i Mellemzoner. Et af hovedpunkterne er at gøre banen tilgængelig. Det kan ske ved enten at have niveaufri adgang til isen eller ved etablering af ramper, såfremt der er niveauforskel mellem banen og det omkringliggende areal. Læs mere om udformning af ramper under Fordelingsrum i Mellemzoner.

Stenene til curling opbevares under gulvet i kanten af banen - ramper bør ligeledes være integreret i kanten

Stenene til curling opbevares under gulvet i kanten af banen - ramper bør ligeledes være integreret i kanten

Er der bande eller kant omkring banen, bør der desuden sikres tilstrækkeligt mange adgangssteder, som er niveaufrie og brede nok til, at man kan passere med kørestol eller hjælper. I forbindelse med klargøring og vedligeholdelse af isen vil der ofte også være brug for niveaufrie og brede steder til at kunne komme ud på isen med maskiner og udstyr. Optimalt bør man tænke ramper og bander ind fra starten, så de eksempelvis er en integreret del af kanten.

Siddepladser langs kanten giver mulighed for et hvil i pauser og til at gøre udstyr klar.

Kørestolscurlere sætter deres sten fra stolen, enten med hånden eller med stiks, som er en forlænger/speciel stang, der er lavet til curlere og som passer omkring stenens håndtag.

Ishockey spilles her med specialudviklet skøjtekælk

Ishockey spilles her med specialudviklet skøjtekælk

Nogle steder bruges specielle måtter, som kørestolen står på, så stolen ikke rykker sig.

I forbindelse med kælkhockey og kunstskøjteløb kan der også være særligt udstyr, som kræver særlig opbevaringsplads. Specielle sidde-skøjter (kunstskøjtekælk) af kulfiber er for eksempel blevet udviklet til personer med bevægelseshandicap. Udstyret fylder selvsagt mere end et almindeligt par skøjter. Læs mere om Opbevaring under Mellemzoner.

Da det i sagens natur er ret koldt i skøjte- og curlinghaller, bør man placere eventuelle tilskuerfaciliteter i forbindelse med opvarmet restaurant eller café, eksempelvis afskærmet med glas med udsyn til hallen. Tilskuerfaciliteter - lige meget om de er direkte i hallen eller i afskærmet område - bør indrettes, så der også er pladser til kørestolsbrugere. Læs mere under Opholdsrum i Mellemzoner. Ligger café eller ophold på 1. sal, skal der sikres adgang med elevator, som er stor nok til at tage flere kørestole ad gangen.

Udendørs skøjtebaner er populære hos alle - og bør derfor være tilgængelige, foto: Lokale- og Anlægsfonden

Udendørs skøjtebaner er populære hos alle - og bør derfor være tilgængelige, foto: Lokale- og Anlægsfonden

Udendørs skøjteanlæg

Ved udendørs skøjteanlæg bør man ligeledes sikre niveaufri adgang til banen, så alle kan komme ud på isen.

Tilknyttede faciliteter såsom pavilloner, kiosker og toiletter bør ligeledes udformes, så de kan servicere og bruges af personer med handicap. Tilstrækkeligt antal siddepladser bør også være til rådighed omkring anlægget.