FITNESSCENTER

Styrke- og konditionstræning er for alle, foto: Rune Johansen

Styrke- og konditionstræning er for alle, foto: Rune Johansen

Fitnesscentrenes faciliteter bruges af mange forskellige personer til styrke- og konditionstræning, men også til genoptræning af led og muskler. Tilbuddet kan dog være begrænset for mange personer med funktionsnedsættelse, da det kun er få træningsmaskiner i de almindelige fitnesscentre, som kan bruges af for eksempel kørestolsbrugere. Udover et varieret tilbud af træningsmaskiner kan man gøre fitnesstilbuddet mere imødekommende, ved at sørge for gode adgangsforhold, handicapegnede toilet- og badefaciliteter og et tilgængeligt informations- og bookingsystem.

Vigtige hensyn ved indretning af fitnesscentre

  • Træningslokaler bør struktureres med god gangplads og plads til at komme rundt om maskinerne - også som kørestolsbrugere.
  • Gangarealer skal tydeliggøres visuelt og friholdes for udstyr
  • Informations-, bookingssystemer og automater bør vælges, så de kan anvendes af personer med funktionsnedsættelse.
  • Omklædningsfaciliteter skal placeres tæt på træningsfaciliteterne og være udstyret så de opfylder handicappedes behov.
  • Depot og opbevaring indrettes tilgængeligt - tænk over udformning af skabe/reoler og i hvilken højde udstyr placeres.

Indretning af fitnessrum

Lige meget om det drejer sig om et selvstændigt fitnesscenter eller det er en del af et større idrætskompleks, bør træningsrum placeres tæt på omklædnings- og toiletfaciliteter. Selve området som bruges til træningsmaskiner bør indrettes overskueligt og med god plads og så man kan komme rundt mellem maskinerne med kørestol.

Specielle træningsfaciliteter PTU, Rødovre

Specielle træningsfaciliteter PTU, Rødovre

Afstanden mellem maskiner kan eventuelt tilpasses, da det nogle gange kan være en fordel, at man kan støtte sig til "nabomaskinen", mens man sætter sig til rette. Man bør undgå at udstyr står i vejen i passager og gangarealer, både af hensyn til synshandicappede og gangbesværede. Tydelig markering af gangområderne med ledelinjer er desuden også anbefalelsesværdigt. Belysningen i træningsrummet skal være behageligt og ikke blænde. Er der vinduer bør der være mulighed for at skærme af. Gulvbelægning i lokaler til træningsmaskiner bør være egnet til kørestolsbrug, ikke være for glat og let at rengøre. Det kan for eksempel være en linoleumsbelægning eller parketgulv.

PC-booking skal være tilgængelig for alle.

PC-booking skal være tilgængelig for alle.

Booking og informationssystemer

Der kan være flere former for bookingsystemer i træningscentre, til for eksempel lokale- og holdbooking. De fleste steder kan man booke sin træningstid på centrets hjemmeside. Det er derfor vigtigt, at tilbyde en tilgængelig og informativ hjemmeside, som også fortæller om centrets faciliteter i forhold til tilgængeligheden. Computere og informationsstandere skal monteres i en højde, som alle kan nå. Bruges der medlemskort og automater hertil ved indgang til centret bør disse automater være udformet så de kan betjenes af alle. Læs mere i Information i Mellemzoner.


Omklædnings-, bade- og toiletfaciliteter

Kort afstand og niveaufri adgang fra omklædningsfaciliteterne ind til træningsrummene bør sikres. Læs mere om indretning af Toiletter og Omklædning i Mellemzoner. Har man i forbindelse med omklædningsfaciliteterne lockere eller skabe til rådighed, bør disse udformes, så de kan betjenes af personer med bevæge- eller synshandicap. Læs mere om lockere og garderobe i Opbevaring i Mellemzoner.

Depot og opbevaring

Der kan være en del udstyr i forbindelse med træningsfaciliteterne, som der skal indarbejdes plads til, så det ikke flyder rundt på gulvet. Det kan for eksempel være specialudstyr til træningsmaskiner, samt forskellige måtter, bolde, skamler og lignende redskaber. Depotrum skal indrettes tilgængeligt, og hvis udstyret har sin plads i selve træningslokalet, bør det monteres sikkert og uden at være i vejen for folk der bevæger sig igennem lokalet. Man kan for eksempel hænge udstyret op, bruge hylder og reoler eller udnytte pladsen under eventuelle brikse og bænke. Til bevægelseshæmmede, som ikke bruger deres kørestol mens de træner, skal der være områder, de kan sætte deres kørestol, så de ubesværet kan komme til den, uden at den står i vejen for andre. Læs i Opbevaring i Mellemzoner.

Remedier til træningen opbevares under liggebriksen

Remedier til træningen opbevares under liggebriksen

Musikanlæg

Nogle steder bruges musik under træning. De fleste fitnesscentre tilbyder desuden ofte aktiviteter inden for dans, yoga og aerobic, hvor man har brug for musikanlæg. Bruges der musikanlæg til træningen eller i forbindelse med holdundervisning, bør anlægget placeres tilgængeligt. Læs eventuel mere under afsnittet Dansesal.

At arbejde i fitnesscenter

Ud over trænere er der ofte personer som fysioterapeuter og massører tilknyttet træningscentre. Deres arbejdsrum skal indrettes, så de kan benyttes af personer med funktionsnedsættelse. Desuden bør kontorer, møderum og tekniske rum i centret indrettes så ansatte med funktionsnedsættelse kan udføre deres arbejde i tilgængelige rammer. Områder i forbindelse café eller butik i fitnesscentret bør også sikres i forhold til at kunne byde på en tilgængelig arbejdsplads. Læs mere i Arbejdsrum under Mellemzoner.

Foto: Laban Dance Centre

Foto: Laban Dance Centre

Yderligere anbefalinger


Links

Den engelske organisation Inclusive Fitness Initiative arbejder for at gøre fitnessområdet mere tilgængeligt for personer med funktionsnedsættelse.
 
HUR er en finsk virksomhed, som udvikler specielle træningsmaskiner til fitness og genoptræning, som er designet, så de kan bruges af personer med funktionsnedsættelse.