Idrætslegeplads og multibane

Denne side indeholder eksempler på, hvordan man har tænkt tilgængelighed ind i idrætslegepladser og multibaner i både Danmark og i udlandet. Læs i øvrigt afsnittet Idrætslegeplads og multibane i Udezoner for at få konkrete råd og vejledning i, hvordan man gør idrætslegepladser og multibaner tilgængelige.

Båtmanstorpet, Stockholm


Arkitekt: LAND Arkitekter

Arkitekt: LAND Arkitekter

Båtmanstorpet i Bromma, Stockholm er en legeplads rettet mod børn med synshandicap. Der er fokus på tydelig orientering ved brug af stærke kontraster og forskellige materialer. Legepladsen er indrettet, så leg og bevægelse stimulerer flere sanser.

Den hvide indfarvede beton bruges som gennemgående materiale. Den står i kontrast mod de andre mørke og farvede materialer og fungerer således som ledelinje og binder pladsen sammen. Andre materialer, der er blevet brugt i udformningen, er gummiasfalt, rødfarvet asfalt, græs, sand og indfarvet plexiglas.

Sanseindtrykkene udfordres ved brug af forskellige materialer

Sanseindtrykkene udfordres ved brug af forskellige materialer


Forskellige farver og materialer markerer legepladsens områder. De orange glasfiberfigurer lyser om aftenen

Forskellige farver og materialer markerer legepladsens områder. De orange glasfiberfigurer lyser om aftenen


Sensorischer Garten - Hagendorn, Østrig


Arkitekt: Raum B Architektur

Arkitekt: Raum B Architektur

Parken er udviklet for at skabe rum til leg og bevægelse for alle - med særligt fokus på at skabe udfordringer for børn med fysiske og/eller psykisk handicap.

De forskellige flader har forskellige temaer og materialitet. Beplantningen med forskelligartede træer, buske og planter understreger karakteren i de forskellige områder.

Selve adgangsvejene er også en del af udfordringen - man går eksempelvis hen over en vippe på stien, som også kørestolsbrugere kan køre henover.

Kørestolsruten fører op til et udsigtsplateau

Kørestolsruten fører op til et udsigtsplateau

Rampen fører op til et plateau, hvorfra man også i kørestol kan få udsyn over området. Under plateauet er en skov af søjler man kan lege i .

Udsigt fra plateauet

Udsigt fra plateauet


Legemøbler i klare farver

Legemøbler i klare farver

Børn, der ikke kan holde sig oprejst af egen kraft, kan lægge sig på maven på de røde plastikmøbler og lege i sandet. De farverige byggeklodser er legeredskaber, man selv kan flytte rundt på.

Oplevelseslegeplads - Pindstrupcentret, Djursland


En mooncarbane omkrænser legepladsen

En mooncarbane omkrænser legepladsen

Oplevelseslegepladsen består af et udfordrende landskab med højdeforskelle og forskellige redskaber. De forskellige områder er rettet mod henholdsvis mere rolig og mere aktiv leg - pilehytter og vandbassin inviterer til den rolige leg, hvorimod mooncarbanen kræver mod.

Der er endvidere forskellige grader af motorisk udfordrende aktiviteter, således at alle børn, uanset graden af funktionsnedsættelse, bliver stimuleret.

Det kuperede terræn vil både være udfordrende for kørestolsbrugeren, mooncar-raceren og for den svært gående

Forskellige udfordringer for alle

Forskellige udfordringer for alle


Plads og multibane - Nansensgade, København


Arkitekter: Morgen Arkitektkontor og 1:1 Landskab

Arkitekter: Morgen Arkitektkontor og 1:1 Landskab


Sort-hvid kontrast

Sort-hvid kontrast

Pladsen består af en multibane i et lavere niveau, samt en skulpturel sti langs den ene langside. Via stien kan man komme ned i niveau med banen. Det kontrastrige forløb er formet som en sort asfaltflade omkranset af hvide klippeagtige formationer, som afgrænser stien og blandt andet også danner siddepladser.

Ned på pladsen

Ned på pladsen


Legeskulptur

Legeskulptur

For enden af pladsen er der placeret en legeskulptur af metalringe. Skulpturen består af store metalringe sat sammen i forskellige højder.

Legeskulpturen står på en plan flade af gummigranulat. Den er et eksempel på en legeskulptur, der ikke ligner typisk legeredskab og kan bruges på forskellige måder. Gummigranulat kan være et godt underlag ved redskaber, da det tilgængelighedsmæssigt er bedre end sand og grus.

Legeplads Geelong, Australien


Rampe med indbyggede ringeklokker

Rampe med indbyggede ringeklokker

Her bruges lyden som et kommunikativt element, der opfordrer til bevægelse. Klokker er monteret i rampen og ringer, når man bevæger sig på den.

Labyrint med forskellige mønstre og farvede fliser og sanseskov med trædefliser i forskellige former

Labyrint med forskellige mønstre og farvede fliser og sanseskov med trædefliser i forskellige former


Drikkefontæne

Drikkefontæne

På grund af udformning og højde er drikkefontænen her også tilgængelig for en kørestolsbruger.