Golfanlæg

Denne side indeholder eksempler på, hvordan man har tænkt tilgængelighed ind i golfanlæg i udlandet. Læs i øvrigt afsnittet Golfanlæg i Udezoner for at få konkrete råd og vejledning i, hvordan man gør golfanlæg tilgængelige.

Golfclub St. Oswald, Østrig

Arkitekt: X Architekten

Arkitekt: X Architekten


Adgang til taget via landskab

Adgang til taget via landskab


Stier binder anlægget sammen

Stier binder anlægget sammen

Klubhusets placering er tilpasset landskabet på stedet, og det gør det muligt at komme op på husets tagflade via stier i terrænet. Stierne har svag hældning.

Indgangen til selve klubhuset er niveaufri.

Bygningens placering tæt ved adgangsvej sikrer gode adgangsforhold.

Befæstede stier binder området sammen.

 Links