Litteraturliste

SBI-anvisninger

Se Statens Byggeforskningsinstituts (SBI) anvisninger på om tilgængelighed på deres hjemmeside: SBIs hjemmeside omkring tilgængelighed

Standarder

Bygningskonstruktion - Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø. (2012). København: Dansk Standard. (DS/ISO 21542)

Hjælpemidler til blinde og svagsynede personer - Taktile indikatorer på fodgængerarealer. (2012). København: Dansk Standard. (DS/ISO 23599).

Lys og belysning: Sportsbelysning/Light and lightning: Sports lighting. (2008). København: Dansk Standard. (DS 12193).

Udearealer for alle - Eksempelsamling. (2015). København: Dansk Standard. (DS 105.2).

Udearealer for alle - Sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø. (2012). København: Dansk Standard. (DS-håndbog 105).

Vejledning: Tilgængelighedskrav i BR18 - holdt op mod DS/ISO 21542. (2017). København: Dansk Standard. (DS-håndbog 186).

Andre håndbøger, vejledninger o.lign.

Access for Disabled People. (2002). London: Sport England.

Bay, H. (2000). Tilgængelighed og arkitektur. Eksempelsamling. Århus: Center for Tilgængelighed.

Bekendtgørelse om tilgængelighedsforanstaltninger i forbindelse med ombygninger i eksisterende byggeri. (2004). København: Transport-, Bygnings-, og Boligministeriet. (BEK nr 1250 af 13/12/2004). (Link til: Retsinformation, BEK 1250). 

Bernsen, J. (red.) (1996). Find vej med øre, hånd og fod. København: Dansk Design Center.

Bygningsreglement. (2018). København: Trafik og Byggestyrelsen, Byggecentrum. (Link til: Bygningsreglementet).

Egnet byggeri for ældre og handicappede. (2001). Ribe: Ribe Amts Hjælpemiddelcentral.

Færdselsarealer for alle - Eksempelsamling. (2017). København: Vejdirektoratet. (Link til: Færdselsesarealer for alle - Eksempelsamling).

Færdselsarealer for alle - Universelt design og tilgængelighed: Anlæg og planlægning. Håndbog. (2017). København: Vejdirektoratet. (Link til: Færdselsesarealer for alle - Håndbog).

Hagen, A. (2010). Friluftsliv for funktionshemmede - Sjunkhatten nasjonalpark. Valnesfjord: Valnesfjord Helsesportsenter. (Link til: Friluftsliv for funktionshemmede - Sjunkhatten nasjonalpark i pdf-dokument).

Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m. fl. En vejledning (1997). København: Forlaget Kommuneinformation.

Rau, U. (red.) (2008). Barrierefrei - Bauen für die Zukunft. Berlin : Bauwerk.

Skiba, I.; Züger, R. (2009). Barrier-free Planning. Basel: Birkhäuser Verlag.

Tilgængelighed for blinde og svagsynede, TIBS. En vejledning om adgang til omgivelserne. Dansk Blindesamfund, 2014. Vejledningen ligger på Dansk Blindesamfunds hjemmeside: Tilgængelighed for blinde og svagsynede - Vejledning.