SVØMMEHAL

Denne side indeholder eksempler på, hvordan man har tænkt tilgængelighed ind i svømmehaller i både Danmark og i udlandet. Læs i øvrigt afsnittet Svømmehal i Indezoner for at få konkrete råd og vejledning i, hvordan man gør svømmehaller tilgængelige.

Svømmehal - Iiris Institut, Helsinki


Arkitekt: Lahdelma & Mahlamäki, foto: Jussi Tiainen

Arkitekt: Lahdelma & Mahlamäki, foto: Jussi Tiainen

Iiris-institutttet i Helsinki rummer blandt andet svømmefaciliteter, som er indrettet efter synshandicappedes behov. Her bruges blandt andet fliser i kontrastfarve til markering af gangbaner mellem bassinerne og til markering af bassinkanten. Desuden er kanten udstyret med gelænder langs kanten.

Aquatic Centre - Walnut Grove Community Centre, Canada


Brug af farver i svømmehallen, Arkitekter: Hughes Condon & Marler

Brug af farver i svømmehallen, Arkitekter: Hughes Condon & Marler


Markeringer at elementer

Markeringer at elementer

Her er et eksempel på, at stærke farver, her en gul tone, kan bruges til at fremhæve og markere områder og dele af indretningen i svømmehallen. Dette kan være en orienteringshjælp for svagsynede. Desuden er omklædningsfaciliteternes placering tydeliggjort med store bogstaver og billede.

Læg også mærke til loftsudformningen med specielle paneler, som skal sørge for en god akustik i hallen.

Killarney Community Pool, Canada

Arkitekt: Hughes Condon & Marler

Arkitekt: Hughes Condon & Marler


Direkte adgang til omklædning

Direkte adgang til omklædning

En kraftig rød farve bliver her brugt til at markere elementer i poolen og til den store rutsjebane. Det er en god idé at tydeliggøre disse dele både af hensyn til orientering og sikkerhed.

Der er også her direkte udgang fra omklædningsrummene til bassinområdet. Et specielt område med en "universal design" omklædningsenhed til personer med særlige behov, familier osv. ligger i direkte tilknytning hertil.

Farvede vinduer i nordfacaden

Farvede vinduer i nordfacaden

Her kan man klæde om i mere private omgivelser med mulighed for at have en hjælper med (også af andet køn) og med egnede bad- og toiletforhold.

De farvede vinduer indikerer, at disse vinduer er del at et automatisk ventilationssystem. Farvekoden bruges således til at markere en bestemt funktion på en tydelig - men også dekorativ måde.

Ringsted svømmehal

Varmtvandsbassin

Varmtvandsbassin


Rampe og trappe fører ned i bassinet

Rampe og trappe fører ned i bassinet

Varmtvandsbassinet er adskilt fra resten af bassinerne og har separat omklædning. Bassinet afskærmes mod blikke udefra med et orange vægstykke, som markerer sig tydeligt i rummet og kan bruges til at orientere sig efter.

Der er adgang til bassinet via rampe og trappe.

Kanterne er markeret med kontrastfarver og rampe og trappe er udstyret med gelænder med håndlister i to højder.

Ledelinjer

Ledelinjer

Forskellige ganglinjer i svømmehallen er udstyret med tydelige taktile ledelinjer i gulvet. Aflange markeringer viser vej og runde markeringer bruges til at danne opmærksomhedsfelter. Ledelinjesystemet bruges til at lede vej fra omklædningsområderne og ud til bassinerne og er også lagt ned for at markere frie passager mellem de forskellige bassiner i hallen.

Beitostølen Helsesportcenter, Norge

Bassin med rampe

Adgang til bassin

Adgang til bassin


Håndliste ved rampe

Håndliste ved rampe

Her er der adgang til både et stort og et mindre bassin via integrerede ramper.

Rampen i det store bassin er placeret hensigtsmæssigt i et indhak uden for selve svømmebanerne.

Således er der mulighed for, at man kan komme ned i vandet i fred og ro uden at komme i karambolage med andre svømmere.

Ramperne og kanten ved rampene er udstyret med gelænder.

Varmtvandsbassin - PTU, Rødovre

Varmtvandsbassin

Varmtvandsbassin


Gangbarre og håndliste under vandet

Gangbarre og håndliste under vandet


Lift med badestol

Lift med badestol

Varmtvandbassinet er udstyret med gangbarre langs siden. Her er der gelænder og håndlister i vandet til at holde fast i.

Træet langs kanten er støtte for fysioterapeuten, når han/hun skal læne sig ind over bassinkanten.

Her anvendes enten en lift med badestol eller trappe til at komme ned og op af vandet. Begge dele er placeret i bassinets ene hjørne, tæt på omklædningsfaciliteterne.

Sidde- og hvilepladser, hvor man også kan lægge sine ting fra sig, står ved bassinkanten. I bassinets ene hjørne er en cirkelformet bænk integreret.

Siddepladser - udenfor bassin og i bassin

Siddepladser - udenfor bassin og i bassin