Udearealer for alle

Ny revideret standard der beskriver hvordan man planlægger og designer udearealer, så alle brugere har mulighed for lige adgang.

Bogen er inddelt i 5 hovedafsnit, med tilhørende underafsnit. Disse afsnit indeholder bl.a. anvisninger om udendørs foranstaltninger såsom skiltning, farver, belysninger, trapper, ramper, toiletter og parkeringspladser. Adgangsforhold til bygninger. Fodgængerstier, kantstene, forgængerovergange og legepladser. Rekreative områder såsom haver, parker og sportsanlæg. Tilgængelighed af handicappedes adgang til at fiske, sejle og bade.
Standarden er en stærkt revideret udgave af Udearealer for alle (1995), og denne nye udgave indeholder elementer fra standarden: Rekreative arealer for alle, som nu er udgået.


Læs mere om Udearealer for alle og bestil publikationen gennem Dansk Standards hjemmeside her (åbner i nyt vindue)

Filed Under: Alm. nyheder