Tilgængelighed i naturen

Hvordan sikrer man tilgængelighed til naturområder uden at gribe ind i naturens uberørthed? Det er et af de centrale dilemmaer i et norsk pilotprojekt, der netop er blevet afsluttet.
Projektet med titlen "Friluftsliv for funksjonshemmede - Sjunkhatten nasjonalpark" er gennemført på Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) lidt uden for Bodø i det nordlige Norge. VHSS er et rehabiliteringstilbud til mennesker med handicap, og friluftsliv er en central brik i aktivitetstilbuddene på centret. VHSS er nabo til en helt ny nationalpark på 418 km2 - Sjunkhatten nasjonalpark - og har derfor været oplagt som udgangspunkt til pilotprojektet.

Naturen er ikke nødvendigvis et særlig tilgængeligt sted for mennesker med særlige behov. Naturen kender ikke til krav om 1:20 stigninger, ledelinjer, kontrastfarver eller niveaufri overgange. Derfor er det nødvendigt at tilrettelægge pladser, stier, informationer mm., så også mennesker med nedsat funktion kan bruge naturen - men uden, at man griber for voldsomt ind i det naturlige udtryk.

I pilotprojektets afsluttende rapport er der flere bud på overvejelser i forhold til at gøre naturen tilgængelig - og projektet har fået en lokal tegnestue til at give en række bud på løsninger, der ikke dominerer det oprindelige naturlige udtryk.

Du kan læse mere om pilotprojektet og hente rapporten på VHSS's hjemmeside her (åbner i nyt vindue)

Filed Under: Alm. nyheder