Fysiske rammer + organisering = tilgængelighed for alle!

Tekst og foto: Bo Therkildsen

Ønsker man som idrætsanlæg at tiltrække et større og bredere publikum, må man tænke tilgængelighed ind både fysisk og indholdsmæssigt. Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) har med ny-byggeriet af et ekstra aktivitets-bassin med lunt vand til svømmestadion + tilbud om mange ugentlige hold-træninger i aktivitets-bassinerne åbnet svømmehallen for mange brugere, som ikke tidligere benyttede de ellers fine faciliteter.

Kombinationen af pladsproblemer og ønsket om at kunne tiltrække en bredere bruger-skare end den eksisterende resulterede for 3 år siden i, at Sport & Event Park Esbjerg – der som selvejende institution driver Esbjerg kommunes idrætsanlæg – sammen med kommunen udvidede det eksisterende svømmestadion med et nyt lunt aktivitets-bassin. Det gamle aktivitets-bassin var efterhånden blevet overbelastet, hvilket begrænsede mulighederne for at tiltrække nye brugergrupper.

”For os handler det om at få så mange mennesker ind og bruge vores anlæg som muligt. Og det indbefatter ALLE,” fastslår udviklings- og eventchef i SEPE, Lars Madsen.

”Vi havde derfor længe haft et ønske om at få et bedre samarbejde med både handicapforeningerne og byens ældre borgere og kunne tilbyde dem noget. Derfor begyndte vi at kigge på, hvad og hvordan vi ville kunne bidrage, og hvordan vi ville kunne tiltrække disse bruger-grupper. Da kunne vi se, at hvis vi kunne få et nyt aktivitets-bassin til at aflaste det gamle, ville vi kunne servicere blandt andre ældre og mennesker med handicap væsentligt bedre,” siger han.

Og således blev et nyt bassin med lunt vand opført i umiddelbar tilknytning til svømmestadion, hvilket både har åbnet for oprettelsen af langt flere træningshold specifikt målrettet mennesker med forskellige former for funktionsnedsættelse, samt forbedret muligheden for at tage eksterne hold ind fra fx den kommunale fysioterapi og handicaporganisationerne.

SEPE tilbyder i Esbjerg Svømmestadion lige nu 6 ugentlige varmtvands-træningshold specifikt målrettet ældre/mennesker med handicap, hvor en instruktør tager tilpasningshensyn i træningen. Og der er rigtig stor efterspørgsel på at komme med til disse holdtræninger. En indikation på, at kombinationen af de fysiske rammer, organiseringen af træningen og instruktørernes evner er en vigtig faktor til at tiltrække en meget bred brugergruppe.

Esbjerg Svømmestadion tilbyder i dag et 50 m. konkurrencebassin, der kan deles på midten og blive til 3 separate bassiner – to aktivitets-bassiner med lunt vand – samt badeland og romersk bad.

Læs mere om tilgængelige svømmehaller i Indezoner

Filed Under: Alm. nyheder