Aarhus prioriterer tilgængelighed

Motionstilbud.dk er en ny hjemmeside for mennesker med handicap og deres familier. Siden giver overblik over de motionstilbud, som aarhusianske foreninger tilbyder personer med handicap og indeholder også information om tilgængeligheden på flere af byens kommunale idrætscentre – byens svømmehaller og skøjtehal samt Tovshøjskolenog Skytternes Hus.”For personer med handicap kan det være ekstra svært at tage detførste skridt i forhold til et aktivt idræts- og motionstilbud. Her kanden nye hjemmeside gøre det lettere at komme i gang. Det er vigtigtat alle har mulighed for at blive en del af foreningernes fællesskab ogfå en sund og aktiv fritid,” siger rådmand for kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune Marc Perera Christensen.

Tilgængeligheden på idrætscentrene er vurderet af mærkeordningen
”Godadgang”, der også har screenet blandt andet Musikhuset Aarhus.Godadgang er en non-profit og upolitisk forening, hvis overordnedemålsætning er at arbejde for bedre fysisk tilgængelighed til virksomheder
og offentlige bygninger for personer med nedsatte funktionsevner.
”Flere end 15 pct. af danskerne er berørt af en funktionsnedsættelse.fod med alle andre,” siger Marc Perera Christensen.

Til førstegangsbrugere

Hjemmesiden motionstilbud.dk er i første omgang specielt tiltænkt
førstegangsbrugere, som hjemmefra kan finde de relevante oplysninger om adgangsforhold og kontaktinformation til idrætsforeningerne
med særlige tilbud.


Dansk Handicap Idræts-Forbunds idrætskonsulent Mette Skovgaard glæder sig over den nye aarhusianske hjemmeside.”Det er et virkelig flot vindue, hvor idrætsforeningerne kan vise frem,hvad der er af muligheder. Handicapidrætten har brug for synlighed
og opmærksomhed lokalt. Og jeg tror, at den nye hjemmeside kanforkorte afstanden mellem tanke og handling! Brug siden!… Kom ogvær med!” siger Mette Skovgaard, Idrætskonsulent i Dansk Handicap Idræts-Forbund.

Besøg www.motionstilbud.dk her (åbner i nyt vindue)
----------------------------------


Filed Under: Pressemeddelelser